border

Lịch Chiếu Theo Phim

NGÀY LUÂN HỒI

Người cha phải thực hiện phi vụ trái với lương tâm để cứu mạng con gái. Ba năm sau, ông ta phải trả giá cho hành động của mình.

Loading